Publisher

Academia cover

photo credits: Wikimedia Commons

Academia

Czech publishing house

Academia je české nakladatelství a knihkupectví, které v roce 1953 zřídila Československá akademie věd (ČSAV). Současný název získalo v roce 1966. Sídlem nakladatelství je Wiehlův dům čp. 792 na Václavském náměstí v Praze 1. Pamětní deska v knihkupectví připomíná, že dům odkázal architekt Antonín Wiehl České akademii věd a umění.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline