Series

Delfinserien

Delfinserien (ISSN 0416-900X) är en bokserie i pocket, utgiven av bokförlaget Aldus/Bonniers under åren 1960-83. Seriens 694 volymer omfattar såväl nyöversättningar som nyutgåvor av tidigare översättningar, svensk litteratur, och blandade nobelpristagare i litteratur, deckarförfattare, novellsamlingar, lyrik och dramatik. Flera av böckerna trycktes om i flera omgångar.
Read more or edit on Wikipedia

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline