Publisher

Centre for the Study of Democracy and Culture

other organization in Brno, Czechia

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá nezisková vzdělávací a kulturní organizace (think-tank) založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně. Vznik CDK a jeho činnost kontinuálně navazují na některé starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline