Publisher

Schibsted Forlag

Norwegian publishing company

Schibsted Förlagen AB var ett svenskt bok- och serieförlag, ägt av den norska mediekoncernen Schibsted. Serieavdelningen grundades som det fristående Full Stop Media år 2000, medan ägarbyte skedde 2005 och namnbyte 2006. Bolaget lades ner 2009.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline