Stridssånger

original language:  Swedish

Stridssånger var under Frälsningsarméns första tid namnet på en del av Frälsningsarméns sångböcker/häften. Andra namn på dessa sånghäften förekom också. 1889 utgavs "Nya Stridssånger samlade af Frälsnings-Armén och utgifna å dess förlag." (Innehöll 72 sånger).1890 utgavs "Sånger om strid och frid." (Innehöll 33 sånger).1891 utgavs "Stridssånger, samlade och utgifna af Frälsnings-Armén, ny tillökad upplaga." (Innehöll 311 sånger). "Stabsmusikens sångbok N:o 3". (Innehöll 30 sånger)1892 utgavs "Stabsmusikkårens sångbok N:o 4". (Innehöll 33 sånger) Source: Wikipedia (sv)

Series - wd:Q10681771

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline