Work

Svensk filmografi

wd:Q10684857

Svensk filmografi är ett bokverk om svensk film utgivet av Svenska Filminstitutet, vars nio delar spänner från 1897 till 1999. Utgivningen av Svensk filmografi har idag upphört, men filmografisk information om samtliga svenska filmer återfinns i den av Filminstitutet kontinuerligt uppdaterade webbtjänsten Svensk Filmdatabas.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Svensk filmografi
language: Swedish

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline