Publisher

Swedish Institute for Children's Books cover

photo credits: Wikimedia Commons

Swedish Institute for Children's Books

archive organization in Stockholm, Sweden

Svenska barnboksinstitutet (SBI) i Stockholm är en svensk stiftelse och ett informationscentrum och forskningsbibliotek för svensk barn- och ungdomslitteratur. Verksamheten startade 1965 och finansieras av statliga medel. Stiftelsens samlingar omfattar barn- och ungdomsböcker, tecknade serier i bokform och barntidningar.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline