Series

Sveriges statsministrar under 100 år

Sveriges statsministrar under 100 år är en monografiserie, med böcker utgivna 2010 på Albert Bonniers förlag.I sammanlagt 22 biografier presenteras alla Sveriges statsministrar mellan åren 1910 och 2010, från Karl Staaff till Fredrik Reinfeldt. Böckerna, som är författade av ett 20-tal statsvetare, journalister och historiker, beskriver de svenska statsministrarnas liv och gärning, med perspektiv på den tid som de verkade i. Huvudredaktör för samlingen, samt författare till några av biografierna, var Mats Bergstrand, som tidigare var chef för DN Debatt, och Per T. Ohlsson, tidigare politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Alla de 22 böckerna är producerade i en enhetlig form och är lika långa. Samlingen har inspirerats av en liknande samling med biografier över Storbritanniens premiärministrar.
Read more or edit on Wikipedia

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline