Publisher

Swedish Nutrition Foundation

academic publisher

SNF Swedish Nutrition Foundation bildades som Stiftelsen Svensk Näringsforskning 1961 med övergripande syfte att främja nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpningar. Sedan 2001 är SNF Swedish Nutrition Foundation en ideell förening. SNF skapar förutsättningar för företag och forskare att på vetenskaplig grund medverka till konsumenters välbefinnande och en god folkhälsa. SNF har genom åren byggt upp och behållit en roll som kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen, med högt vetenskapligt status och hög integritet. I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Medlemsföretagen representerar alla delar av och alla led i livsmedelskedjan. Verksamheten är neutral och opartisk i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar. SNF:s verksamhet inkluderar Utgivning av Nordisk Nutrition Utgivning av Food & Nutrition Research Webbportalen nutritionsfakta.se Konferenser och symposier Rådgivande verksamhet Utdelning av forskningsanslag
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline