Work

The Netocrats

wd:Q108894583

Nätokraterna med undertiteln Boken om det elektroniska klassamhället är en bok från år 2000 av Alexander Bard och Jan Söderqvist. Boken är den första i Futuricatrilogin och behandlar som sådan framtiden och dess utveckling. I boken belyser författarparet bland annat hur "konsumtärerna" blir förlorare i det digitala samhället.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 2000

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline