The Netocrats

first publication date:  2000
part of the series:  Futuricatrilogin
original language:  Swedish
followed by:  Det globala imperiet

Nätokraterna med undertiteln Boken om det elektroniska klassamhället är en bok från år 2000 av Alexander Bard och Jan Söderqvist. Boken är den första i Futuricatrilogin. I boken belyser författarparet bland annat hur "konsumtärerna" blir förlorare i det digitala samhället. Source: Wikipedia (sv)

Editions
No editions found

Work - wd:Q108894583

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline