Work

Martha, Jac a Sianco

wd:Q10990614

Erthygl am y nofel yw hon. Ar gyfer y ffilm o'r un enw, gweler Martha, Jac a Sianco (ffilm)Nofel gan Caryl Lewis yw Martha Jac a Sianco a enillodd iddi wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2005. Seilir y nofel yn ne-orllewin Cymru; mae'n adrodd hanes dau frawd a chwaer sydd yn cael eu carcharu gan eu amgylchiadau teuluol a bywyd fferm caled. Cyhoeddwyd Addasiad Lafar ar CD gan Gwmni Recordiau Sain yn Rhagfyr 2005. Ail-gyhoeddwyd y nofel yn 2007 a chyhoeddwyd addasiad Saesneg yn ogystal a llyfryn sgript a gweithgareddau yn Awst 2007. Cafodd y nofel ei throsi i ffilm yn niwedd 2008 a cafodd ei darlledu ar S4C ar Noson Nadolig.
Read more or edit on Wikipedia

language: Welsh
date of publication: 2005
genre: novel

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline