Work

Kelemen Lajos-emlékkönyv

wd:Q1106172

Kelemen Lajos-emlékkönyv megjelent 1947-ben Kelemen Lajos 70; majd 1957-ben 80. születésnapja alkalmából történészi munkásságának tiszteletére.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline