Series

Korunk Könyvei

Korunk Könyvei: 1933-1934-ben kiadott újabb sorozat a Korunk-kiadványok keretében; a szövegek előzőleg a Korunkban láttak napvilágot, s a szedést felhasználva kerültek önállóan forgalomba. A sorozatnak három füzete jelent meg: Jeszenszky Erik: Kapitalizmus és külkereskedelem (1933) Sándor Pál: Fasiszta munkakódexek (1934) Varga László: A zsidókérdés és a cionizmus (1934)A sorozattal egyidejűleg, de külön jelent meg Illyés Gyula nevének kezdőbetűivel jelzett Hősökről beszélek c. elbeszélő költeménye (1933).
Read more or edit on Wikipedia

language: Hungarian

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline