Work

A...B...C... cover

photo credits: Wikimedia Commons

A...B...C...

wd:Q11683971

A…B…C… – pozytywistyczna nowela pisarki Elizy Orzeszkowej z 1884 roku. Tematem jest walka o polską oświatę i z rusyfikacją w warunkach narodowościowego ucisku zaborców. Jest przykładem pozytywistycznego hasła pracy u podstaw.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish
date of publication: 1884

Ebooks: on Wikisource

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline