Work

Christ Our Saviour

wd:Q11690345

Chrystus nasz Zbawiciel (ang. Christ Our Saviour) – książka autorstwa Ellen G. White skierowana do dzieci, opowiadająca o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa, począwszy od jego narodzin aż do wniebowstąpienia. Pozycja została napisana prostym językiem i opatrzona ilustracjami. Jest sztandarowym i klasycznym podręcznikiem używanym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego do katechizacji dzieci starszych. Każdy rozdział posiada liczne odwołania do Pisma Świętego.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1898
main subject: Jesus Christ

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline