Publisher

International Data Group Poland

International Data Group Poland S.A. (IDG Poland) – polski oddział międzynarodowego, największego na świecie koncernu wydawniczego w branży komputerowej – International Data Group – wydającego 300 czasopism w ponad 80 krajach świata.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline