Author

Igor Soszyński

Polish astrophysicist

1975   -  

country of citizenship: Poland
language of expression: Polish
educated at: Faculty of Physics of University of Warsaw
occupation: astronomer, researcher

Igor Soszyński (ur. 1975) – polski astronom, profesor nauk fizycznych. Uczęszczał do LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego w Warszawie. W okresie szkolnym stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Doktorat na temat: Fotometria gwiazd zmiennych w Obłokach Magellana obronił w 2003 roku (promotor: Andrzej Udalski). W 2008 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. Zmienność czerwonych olbrzymów w Obłokach Magellana. Postanowieniem Prezydenta RP z 5 czerwca 2014 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Interesuje się głównie astronomią gwiazdową. Bierze udział w projekcie OGLE. Wraz z Grzegorzem Pietrzyńskim otrzymał w 2011 Nagrodę im. Mariana Mięsowicza
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

0

Articles

161

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline