Work

Meghasonlott kedély

wd:Q1175458

A Meghasonlott kedély Kelmenfy László 19. századi író főműve, egyetlen regénye. Először Pesten jelent meg 1846-ban, két kötetben, Magyar szinterű társadalmi regény meghatározással. Az 1840-es évek közepének magyar regényeire a francia romantika nyomta rá bélyegét. Mutatják ezt Nagy Ignác Magyar titkok, Kuthy Lajos Hazai rejtelmek vagy Petőfi Sándor A hóhér kötele című regényei is. Ezekkel nagyjából egyidőben jelent meg, mégis más természetű Kelmenfy László műve. Nem szakad ugyan el a romantikától, de mint kísérlet egy későbbi irodalmi irányhoz, a realizmushoz kapcsolódik.
Read more or edit on Wikipedia

language: Hungarian

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline