Publisher

Computer Press

former Czech publisher (1994-2002)

Computer Press, a.s. je české vydavatelství se sídlem v Brně. Vydává knihy a časopisy především z oblasti informačních a komunikačních technologií a působí i na internetu.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline