Metodologia Humanistyki (seria wydawnicza)

original language:  Polish

Metodologia Humanistyki – książkowa seria wydawnicza PWN z lat 1984-1992. Ukazało się 14 tomów. Tomy wydane: Historyzm i jego obecność w praktyce naukowej (1990) Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii (1989) Kultura i poznanie (Jerzy Kmita 1985) Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii (Julia Sowa 1984) Metodologia historii (Jerzy Topolski 1984) O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera (Jacek Sójka 1988) O kulturze i jej badaniu (1985) O założeniach interpretacji antropologicznej (Michał Buchowski, Wojciech Burszta 1985) Perspektywy socjologii kultury artystycznej (Aleksander Lipski, Krzysztof Łęcki 1992) Przyczynowość w badaniach socjologicznych (Jakub Karpiński 1985) Rytuał i narracja (Edmund Leach 1989) Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej (1987) Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych (Tadeusz Pawłowski 1986) Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki (Andrzej Siemianowski 1985) Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q11777842

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline