Author

Mirosław Bańko

Polish linguist, lexicographer and prescriptive grammarian

1959   -  

country of citizenship: Poland
language of expression: Polish
educated at: University of Warsaw
occupation: linguist, normative grammarian, lexicographer

Mirosław Tomasz Bańko (ur. 1959) – polski językoznawca i leksykograf, profesor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–2010 był również zatrudniony w Wydawnictwie Naukowym PWN, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego Redakcji Słowników Języka Polskiego i do października 2015 prowadził internetową poradnię językową. Autor bądź współautor słowników i poradników językowych. Rozprawę doktorską pt. Metody analizy form fleksyjnych w słowniku leksemowym (na materiale czasowników polskich) obronił w 1989 roku na Wydziale Polonistyki UW, promotorem pracy był Zygmunt Saloni. W 2002 uzyskał habilitację dzięki publikacji Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. 21 stycznia 2015 odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline