Work

Monachomachia, czyli Wojna mnichów

wd:Q11784915

Monachomachia, czyli Wojna mnichów (z gr. monachos – mnich, machia – walka) – poemat heroikomiczny o wojnie mnichów autorstwa Ignacego Krasickiego. Wydany po raz pierwszy anonimowo w roku 1778 w Lipsku, wywołał oburzenie hierarchii kościelnej i uznanie u twórców epoki oświecenia.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish
date of publication: 1778

Ebooks: on Wikisource

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline