Work

Nauki z Góry Błogosławienia

wd:Q11790215

Nauki z Góry Błogosławienia (ang. Thoughts from the Mount of Blessing) – książka autorstwa Ellen G. White omawiająca na podstawie przekazów nowotestamentowych ewangelii Kazanie na górze wygłoszone przez Jezusa Chrystusa. Autorka poddaje analizie każdy werset Kazania, dzieląc się przemyśleniami na temat poszczególnych wypowiedzi Chrystusa. Książka napisana prostym językiem, zawiera w sobie najważniejsze nauki Nowego Testamentu, jak łaska Boża, miłość braterska, modlitwa, przykazania Boże, zbawienie przez wiarę czy chrześcijański charakter, wyprowadzając je z ustępów Kazania na Górze.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1896
genre: Sermon on the Mount

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline