Nike (seria wydawnicza)

original language:  Polish

Nike – kieszonkowa seria wydawnicza prozy obcej wydawana od 20 czerwca 1957 roku przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, najstarsza seria tegoż wydawnictwa. Jednym z inicjatorów serii był prawdopodobnie Władysław Kopaliński, prezes wydawnictwa. W serii ukazują się przekłady XX-wiecznej prozy światowej (powieści, zbiory opowiadań), głównie amerykańskiej i europejskiej. Pierwszym tytułem w serii była Opowieść o dwóch siostrach autorstwa Arnolda Bennetta wydana w dwóch tomach. Książki wydane w serii cechuje niewielki, kieszonkowy format (15,5 cm × 10 cm), a na ich różnobarwnych okładkach i obwolutach zawsze znajduje się stylizowana sylwetka Nike z Samotraki. Współczesne opracowanie graficzne serii wykonała Maria Drabecka, wcześniejsze okładki projektowali: Jan Samuel Miklaszewski, Andrzej Heidrich i Zbigniew Czarnecki. Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q11792031

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline