Work

Pijaństwo

wd:Q11816995

Pijaństwo – satyra napisana autorstwa Ignacego Krasickiego. Utwór stanowi szóstą część zbioru satyr, opracowywanego w latach 1778–1779 i opublikowanego w 1 września 1779. Zbiór ukazał się pt. Satyry. Za przywilejem. W Warszawie 1779, nazywany jest tradycyjnie Satyr częścią pierwszą. Jest stworzona w formie dialogu dwóch szlachciców, jednego typowego sarmaty, drugiego – oświeconego człowieka. Opowiada ona o problemach społeczeństwa polskiego w XVIII wieku, tu pijaństwa. Jest krytyką zgubnego nałogu alkoholizmu. Nawołuje do wstrzemięźliwości i powstrzymania się od picia trunków w celu zachowania „trzeźwego umysłu”. Część wersów utworu (w. 39-46) jest bardzo podobna do satyry Description d’un repas ridcule... autorstwa Nicolasa Boileau.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline