Author

Przemysław Urbańczyk cover

photo credits: Silar - CC-BY-SA-3.0

Przemysław Urbańczyk

Pools mediëvist

1951   -  

country of citizenship: Poland
educated at: University of Warsaw
occupation: medievalist, archaeologist

Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) – prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN wszystkich kadencji; od 2017 dyrektor Polish Institute of Advanced Studies. Opublikował ponad 400 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline