Work

Christ's Object Lessons

wd:Q11830150

Przypowieści Chrystusa (ang. Christ's Object Lessons) – książka autorstwa Ellen G. White omawiająca na podstawie Biblii wszystkie nowotestamentowe przypowieści Jezusa Chrystusa. Publikacja została oparta na sprawozdaniu ewangelistów i wzbogacona o refleksje dotyczące zastosowania przedstawionych przez Chrystusa „prawd uniwersalnych” we współczesnym świecie. Każda przypowieść jest omawiana z perspektywy całości objawienia. Poszczególne rozdziały książki oparte są na tekstach przewodnich zaczerpniętych z ewangelii.
Read more or edit on Wikipedia

language: English
date of publication: 1900
main subject: Jesus

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline