Author

Lollianus

author of Phoenicica, often identified with Publius Hordeonius Lollianus

100   -   198

language of expression: Ancient Greek
occupation: writer

Lollianos (m.kreik. Λολλιανός; lat. Lollianus) oli kreikkalais-roomalainen kirjailija, joka eli todennäköisesti 100-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Hänestä itsestään ei tiedetä juuri mitään; roomalainen nimi Lollianos tai Lollianus esiintyy useilla henkilöillä tuona aikana, eikä kirjailijan henkilöllisyyttä ole voitu kiinnittää varmasti kehenkään samannimisistä. Hänet on yritetty yhdistää muun muassa reetori ja sofisti Publius Hordeonius Lollianukseen, joka toimi Ateenassa toisen vuosisadan puolessa välissä.Lollianos tunnetaan pelkästään hänen kirjoittamastaan hellenististä romaania edustavasta teoksesta Foinikika eli Foinikialainen kertomus. Teoksesta on säilynyt ainoastaan katkelmia.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline