Series

Recuerdos y bellezas de España

photo credits: Wikimedia Commons

Recuerdos y bellezas de España

Recuerdos y bellezas de España és un conjunt d'obres literàries, d'un total de deu volums editats entre 1839 i 1865, que exemplifiquen el romanticisme arqueològic i medieval que s'origina amb especial força a la Catalunya del segon quart del segle xix.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Spain

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline