Publisher

Abstrakt forlag

maison d'édition

Abstrakt forlag AS er et norsk forlag, etablert i Oslo i 1998 av Einar Plyhn. Det startet i det små som et lite enmannsforlag, men har hatt sterk vekst, og utgir fagbøker for universiteter og høyskoler, næringsliv og offentlig forvaltning. Hovedsatsingen er akademisk publisering innenfor alle sjangre: lærebøker, forskningsmonografier, oppslagsverk og antologier. Forlaget har egne fagredaktører fra forskning og undervisning.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline