Publisher

Akademika forlag

publisher

Akademika forlag var et norsk akademisk forlag opprettet i 2012 som en følge av en sammenslåing av Tapir Akademisk Forlag og Unipub. Det inngikk som en del av Akademika-konsernet som ble eid av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). I 2014 ble forlaget oppkjøpt av Fagbokforlaget og fusjonert inn i dette forlaget. Forlaget utga lærebøker, forskningslitteratur og sakprosa – på papir og i elektronisk form – og samarbeidet med norske fagmiljøer. Akademika forlag produserte også doktoravhandlinger og kompendier for universitet og høyskoler. Forlaget utga omkring 160 nye titler i året, hadde 32 ansatte og en omsetning på nærmere 40 millioner kroner i 2012. Forlagets viktigste produktområder var: Lærebøker for høyere utdanning Fagbøker for profesjonsmarkedet Sakprosa Forskningslitteratur og tidsskrift
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline