Work

Ambulanse

wd:Q11957686

Ambulanse er en novellesamling av Johan Harstad fra 2002. Samlingen består av elleve noveller hvor handlingen i de enkelte novellene griper inn i hverandre. Hovedpersonene fra en novelle dukker opp som bipersoner i andre noveller og det hele knyttes rammemessig sammen av en ambulanse som observeres fra forskjellige vinkler. Harstad fikk Bjørnsonstipendet 2003 for samlingen. Boken er også utgitt i Finland og Frankrike. Noveller er oversatt og publisert i antologier på tysk, fransk, engelsk, italiensk og hindi.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline