Work

Herfra blir du bare eldre

wd:Q11975156

Herfra blir du bare eldre er en prosasamling av Johan Harstad. Harstad debuterte med HBDBE i 2001, en samling prosatekster som kretser rundt menneskers forsøk på å oppnå redning. Harstad skriver om mennesker som har mistet evnen til å kommunisere, om resignasjon og utprøving av måter å være på. om dem som vet at polisen smelter, dem som aldri våger å si at de vil bli reddet, dem som vet at de en dag skal bli glemt, dem som er i ferd med å forsvinne for seg selv og verden rundt dem, men som intenst håper å bli funnet, forevist "et enestående hjernefotografi av øyeblikket hvor verden er god".
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 2001
genre: novel

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline