Norge fremstillet i Tegninger

first publication date:  1800
original title:  Norge fremstillet i Tegninger
original language:  Norwegian

Norge fremstillet i Tegninger var et bokverk med store plansjer som ble utgitt av forleggeren Christian Tønsberg (1813-1897) første gang 1846-1848 og i en andre utgave 1853-1855. Verket gjengir en rekke prospekter av norske byer og norsk natur samt nasjonalromantiske folkelivsbeskrivelser. Illustrasjonene viser malerier og tegninger som er tegnet på nytt og mangfoldiggjort som litografier, en grafisk teknikk som ble populær for plansjeverk på 1800-tallet. Mange kjente norske kunstnere er representert, blant andre Magnus Thulstrup Bagge, August Wilhelm Boesen, Jacob Mathias Calmeyer, Johan Christian Clausen Dahl, Johan Fredrik Eckersberg, Thomas Fearnley og Joachim Frich. I tillegg finner man bidrag fra den svenske topografen Wilhelm Maximilian Carpelan og den tyske maleren og arkitekten Franz Wilhelm Schiertz. Bokverket har tekster av blant andre eventyrsamleren P. Chr. Asbjørnsen. Source: Wikipedia (no)

Editions
No editions found

Work - wd:Q11991999

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline