Work

Ra

wd:Q11996786

Ra er en bok skrevet av Thor Heyerdahl og utgitt i 1970. Under sin ekspedisjon til Påskeøya i 1955-56 hadde Thor Heyerdahl fattet interesse for sivbåter og deres sjøgående egenskaper. Siden studerte han sivbåter i bruk både i Afrika og Sør-Amerika. Inskripsjoner fra det gamle Egypt viste store sivbåter med høye stevner; disse kunne gjerne ha vært brukt til havs. At sivbåter var i bruk på begge sider av Atlanterhavet, kunne tyde på at det hadde vært tidlig kontakt over havet. For å teste ut om et sivfartøy kunne krysse Atlanteren, fikk Heyerdahl bygget «Ra» (senere også omtalt som «Ra I»). Fartøyet la ut fra Safi i Marokko i mai 1969 med kurs for Barbados i Karibia. Etter hvert fikk man problemer fordi verken konstruksjonen eller båthåndteringen var optimal. Akterskipet sank mer og mer, og båten begynte å gå i oppløsning. Da det gjensto ca 1000 km av totalt ca 6000, valgte man å forlate «Ra». Året etter brukte Heyerdahl erfaringene med «Ra» i byggingen av «Ra II», som hadde en vellykket og stort sett problemfri seilas over Atlanteren. For å vise at mennesker kan samarbeide på tvers av nasjonale og politiske skillelinjer, benyttet Heyerdahl et internasjonalt mannskap på begge ekspedisjonene. «Ra II» er utstilt i Kon-Tiki Museet i Oslo.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline