Work

Robert Nozick (bok fra 2001)

wd:Q11998096

Robert Nozick er en bok av Alan Robert Lacey. Boken ble utgitt i 2002 og inneholder en studie av filosofien til den amerikanske tenkeren Robert Nozick. Den begynner med Nozicks bok Anarchy, State and Utopia, og fortsetter med en analyse av hans kunnskapsteori og refleksjoner rundt fri vilje. Lacey analyserer også Nozicks metafysiske teorier og det moralske grunnlaget for Nozicks filosofi i sin helhet. Jonathan Crowe i Policy kalte boken «velskrevet» og «et kortfattet overblikk over Nozicks filosofiske verker».
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Robert Nozick

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline