Publisher

Kniha Zlín

Kniha Zlín je české nakladatelství se sídlem ve Zlíně, které v roce 2004 založil a od té doby je vlastní a provozuje Marek Turňa.Zaměřuje se především na současnou literaturu menších evropských literatur, ale vydává i současnou literaturu českou.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline