Kámen a bolest

first publication date:  1942
original language:  Czech

Kámen a bolest je český historický román, který napsal Karel Schulz a který byl vydán roku 1942, krátce před autorovou smrtí. Kniha popisuje život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michelangela Buonarrotiho a také politickou a náboženskou atmosféru přelomu 15. a 16. století. V průběhu příběhu se čtenář setká také s dalšími významnými osobnostmi, jako příklad lze uvést Niccola Machiavelliho, Girolama Savonarolu, Lorenza Magnifika, Paola Toscanelliho, Leonarda Da Vinciho, Sandra Botticelliho, Domenika Ghirlandaia, Lorenza Costu, Franceska Granacciho, Donata Bramanteho, Angela Poliziana, Marsilia Ficina či Pika della Mirandola. Source: Wikipedia (cs)

Editions
No editions found

Work - wd:Q12032164

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline