Author

Milan Hlavačka cover

photo credits: Wikimedia Commons

Milan Hlavačka

Czech historian

1955   -  

country of citizenship: Czech Republic
language of expression: Czech
educated at: Charles University
occupation: historian, pedagogue

Milan Hlavačka (* 7. května 1955 Beroun) je český historik specializující se zejména na politické, sociální a hospodářské dějiny habsburské monarchie a českých zemí a také na dějiny dopravy. Po absolvování gymnázia v Hořovicích vystudoval v letech 1974–1979 obor historie-germanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1982 získal tamtéž titul PhDr. a roku 1985 obhájil disertační práci na Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd a obdržel titul CSc. V ČSAV pracoval do roku 1991, kdy přešel na katedru československých dějin FF UK, na níž se roku 1995 habilitoval v oboru české dějiny. Roku 2006 byl prezidentem jmenován profesorem českých dějin. Od roku 2007 pak působil na FF UK jako ředitel Ústavu českých dějin. Od roku 1999 taktéž zároveň pracuje v Historickém ústavu Akademie věd České republiky, kde stojí v čele oddělení dějin 19. století.
Read more or edit on Wikipedia

articles

1

Chudinství a sociální politika ( 2013 )

scientific article published in 2013

author: Milan Hlavačka

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline