Work

Možná mi porozumíš

wd:Q12038865

Možná mi porozumíš (2004) je povídková kniha nakladatelství Listen, čtvrtý svazek edice Česká povídka. Obsahuje 11 povídek různých českých spisovatelů o "(ne)porozumění mezi lidmi". Na titulu knihy je použita litografie Vladimíra Suchánka.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline