Work

Probe cover

 cover

 cover

Probe

wd:Q12055343

Sonda je název knihy z prostředí Star Treku, jejíž autorkou je Margaret Wander Bonannová z USA. Před vlastním textem je poznámka, která příběh zařazuje před knihu Zpěv z neznáma. Příběh není přepisem žádného filmu či TV epizody z fiktivního světa Star Treku. V originále se kniha nazývala Star Trek - Probe a do prodeje se dostala v USA roku 1992.
Read more or edit on Wikipedia

editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline