Author

Nicocles

ancient philosopher

310   -   388

occupation: grammarian, philosopher, teacher

Nicocles de Lacedemònia (Nikokles Νικοκλῆς) fou el mestre grec de gramàtica de l'emperador Julià l'Apòstata. Sòcrates deixa entendre que era de religió cristiana. Podria ser el mateix Nicocles esmentat a l'Etymologicum Magnum. Libani esmenta a un retòric de la ciutat de Constantinoble amb el mateix nom però probablement un personatge diferent.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline