Author

Nicocles

ancient philosopher

309   -   387

occupation: grammarian, philosopher, teacher

Nicocles de Lacedemònia, en llatí Nicocles, en grec antic Νικοκλῆς, fou el mestre grec de gramàtica de l'emperador Julià l'Apòstata. Sòcrates Escolàstic dóna a entendre que era de religió cristiana. Podria ser el mateix Nicocles esmentat a l'Etymologicum Magnum. Libani menciona un retòric de la ciutat de Constantinoble amb el mateix nom però probablement és un personatge diferent.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline