Népismereti Dolgozatok

original language:  Hungarian
main subject:  ethnography

Népismereti Dolgozatok – Kós Károly és Faragó József által kezdeményezett és szerkesztett, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánygyűjtemény-sorozat. Kötetei 1976-ban, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983-ban és 1994-ben jelentek meg. Source: Wikipedia (hu)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q1221266

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline