Publisher

Trud

publisher

Книгоиздателска къща „Труд“ е частно издателство в България, основано през 1992 година в София. До 2011 г. със знака на издателството са излезли над 900 български и преводни заглавия – художествена литература, документалистика, биографични четива, популярни, научни, справочни и енциклопедични книги. В издателството работят около 10 щатни и над 30 нещатни сътрудници.Член на Асоциация „Българска книга“. КК „Труд“ разработва в продължение на години културно-образователния сайт Знам.бг, специално създаден за ползване от ученици. Издателството е и един от основателите на „Виртуална България“, сайт, предлагащ виртуална разходка из някои от най-големите български природни и културни забележителности.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline