Publisher

Samfundslitteratur

dansk forlag

Samfundslitteratur er et dansk forlag, der udgiver akademiske lærebøger og faglitteratur. Forlaget er ikke en selvstændig virksomhed, men en del af SL fonden, en nonprofit-organisation, som også driver boghandlerkæden Academic Books samt en række akademiske forlag: Roskilde Universitetsforlag, Biofolia, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, Copenhagen Business School Press, Kompendieforlaget, Forlaget UCC og Forlaget Metropol. . Forlagets historie går tilbage til 1967, hvor danske studerende åbnede en akademisk boghandel og et forlag til udgivelse af faglitteratur og lærebøger. Forlaget blev siden til Samfundslitteratur og bliver stadig ledet af en bestyrelse med nuværende og tidligere studerende. Blandt Samfundslitteraturs kerneområder er organisation og ledelse, kommunikation og medier, studieteknik, metode og videnskabsteori. Forlagets forfattere tæller bl.a. Lotte Rienecker, Ib Andersen, Knud Illeris, Poula Helth og Richard Gesteland.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline