Internacia Mondliteraturo

Kolekto de la plej famaj verkoj el ĉiuj naciaj literaturoj
original title:  Internacia mondliteraturo
original language:  Esperanto

Internacia Mondliteraturo (kun subtitolo Kolekto de la plej famaj verkoj el ĉiuj naciaj literaturoj) estas titolo por libroserio, kiun aperigis eldonejo Ferdinand Hirt & Sohn en Leipzig, Germanio en la 1920-aj jaroj. Submetita al la gvidado de prof. Dietterle. En la serio aperis literaturaj verkoj, tradukitaj el multaj lingvoj. Formato 18x121/2 cm. Source: Wikipedia (eo)

Series - wd:Q12349345

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline