ג'וש שירמן (סדרת ספרים)

original language:  Hebrew

יהושע (ג'וש) שירמן הוא הפרוטגוניסט של סדרת ספרי מתח מאת יאיר לפיד אשר הושפע ביצירתו מעבודתם של ריימונד צ'נדלר ודשיל האמט, אבות הסוגה של הבלש הפרטי הקשוח (Private Eye או Hard Boiled Detective) בספרות האמריקנית. Source: Wikipedia (he)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q12404793

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline