מנהרת-הזמן (סדרת ספרים)

original language:  Hebrew

מנהרת-הזמן היא סדרת ספרים, שכתבה גלילה רון־פדר-עמית בסוגת ההיסטוריה והמדע הבדיוני. הספר הראשון בסדרה יצא בשנת 1997. הסדרה כוללת 82 ספרים. Source: Wikipedia (he)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q12409254

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline