Pseudo-Apollodorus

mythographe, auteur de la Bibliothèque (dite "d'Apollodore")

Psevdo-Apollodor naməlum qədim yunan yazıçısı, ədəbiyyatda "kitabxana" ya "Mifik kitabxana" (yun. Βιβλιοθήκη) adlanan uç cildlik ənənəvi qədim yunan mıfik və qəhrəmanlıq dastanlarının toplusunun müəllifi. "Mifik kitabxana" günümüzün yunan mifologiyasından bəhs edən ən əsas mənbəyi sayılır.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: Pseudo-Apollodorus

0
Feedback
you are offline