Work

Dani se

wd:Q12787266

Dani se! je leta 1932 napisana drama Jožeta Moškriča. Drama je bila njegova najbolj izvirna stvaritev, vendar je bila prezahtevna za delavski oder. Uprizorjena je bila samo enkrat, leta 1935, na Jesenicah.
Read more or edit on Wikipedia

language: Slovene

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline